خم کاری

فرم دهی و زاویه دهی به فلزات توسط دستگاه cnc

خمکاری فلز فرآیندی است که با استفاده از اعمال نیرو به ورق تغییر شکل دهد. این فشار باعث خم شدن آن در یک زاویه و تشکیل شکل مورد انتظار میباشد. غالبا خم ها به فرم “V” یا “U” منجر میگردد. خمکاری و ورقکاری از اولین خدمات بعد از برشلیزری است.

تجهیزات خم کاری

در خم کاری تجهیزاتی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند شامل ترمزهای جعبه و تابه، پرس ترمز و سایر پرس های ماشینی تخصصی هستند.

خم کاری را به چه نام های دیگری میشناسند؟

خم شدن ورق فلزی به نام‌های زیر هم شناخته میگردد: فرمدهی، لبه‌بندی، تاشو، فلنجینگ، ترمز فشاری یا خمش قالب. آخرین نام استفاده میگردد، زیرا برخی از خم شدن ورق های فلزی با استفاده از سیستم قالب و پانچ به دست می آیند. پرس ترمز به مواردی اطلاق میشود که در آن از دستگاه پرس بریک برای خم کردن ورق فلز استفاده میشود.