دانلود نقشه برش لیزر

Sub Heading

امکان دانلود نقشه برش لیزر به صورت رایگان و هدیه در اختیار کاربران سایت برش ایران قرار میگیرد. سایز و ابعاد نقشه ها امکان تغییر در نقشه هم وجود دارد.

برنامه های مربوط به نقشه کشی مانند اتوکد طرح و سایز قابل تغییر است. برش ورق ها در طرح های مختلف و سایز های مختلف ارائه میگردد.

طرح اولیه نقشه ها در عکس ها قابل مشاهده میباشد. بعد از دانلود فایل زیپ که هدیه مجموعه برش ایران است. میتوانید از نقشه ها با پسوند اجرایی dwg و dxf استفاده نمایید.

</p></p>

دانلود نقشه برش لیزر سری 1

500

Icon Image

نقشه برش لیزر رایگان 500

نقشه رایگان برشلیزری

در ابعاد 100*200

501

Icon Image

نقشه رایگان برش لیزر 501

دانلود نقشه برش لیزر رایگان501

در ابعاد 100*200

502

Icon Image

طرح برش لیزر درب فلزی

نقشه برش لیزر کد 502

آماده دانلود و اجرا

503

Icon Image

نقشه برش لیزر رایگان 503

دانلود نقشه برش لیزر رایگان

در ابعاد 100*200

504

Icon Image

نقشه رایگان برش لیزر 504

دانلود نقشه برش لیزر رایگان504

در ابعاد 100*2

00

505

Icon Image

طرح برش لیزر درب 505

طرح برش لیزر کد 505

آماده دانلود نقشه برشلیزر رایگان و اجرا

دانلود نقشه برش لیزر سری 2

506

Icon Image

نقشه برش لیزر رایگان 506

دانلود نقشه برشلیزر رایگان

در ابعاد104.5*200

507

Icon Image

نقشه رایگان برش لیزر 507

دانلود نقشه برش لیزر رایگان507

در ابعاد 100*200

508

Icon Image

طرح برش لیزر درب 508

طرح برش لیزر کد 508

آماده دانلود نقشه برشلیزر رایگان و اجرا

509

Icon Image

نقشه برش لیزر رایگان 509

دانلود نقشه برشلیزر رایگان

در ابعاد100*200

510

Icon Image

نقشه رایگان برش لیزر 510

دانلود نقشه برش درب رایگان510

در ابعاد 100*200

511

Icon Image

طرح برش لیزر درب 511

طرح برش لیزر کد 511

آماده دانلود نقشه برشلیزر رایگان و اجرا

514

Icon Image

نقشه برش لیزر رایگان 514

دانلود نقشه برشلیزر رایگان

در ابعاد100*200

513

Icon Image

نقشه رایگان برش لیزر 513

دانلود نقشه برش درب رایگان513

در ابعاد 100*200

511

Icon Image

طرح برش لیزر درب 512

طرح برش لیزر کد 512

آماده دانلود نقشه برشلیزر رایگان و اجرا