رنگ پودری طبق دانسته اکثریت بیشتر برای رنگ آمیزی فلزات استفاده میشود. و از خدمات برش لیزری نیز محسوب میگردد. البته که این رنگ یک ابزار جهانی است. یعنی علاوه بر رنگ آمیزی فلزات روی سطوح دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در سطوحی مانند: شیشه، سرامیک، ام دی اف نیز برای رنگ از این نوع رنگ آمیزی استفاده میگردد.

رنگ الکترو استاتیک
رنگ استاتیک یا رنگ پودری

رنگ الکترواستاتیک یا رنگ پودری چیست؟

روش رنگ آمیزی الکترواستاتیک فرآیند استفاده از میدان مغناطیسی برای اعمال رنگ بر روی فلزات و انواع پلاستیک است. این متد با توجه به اینکه مخالف ها جذب میشوند، مورد استفاده قرار میگیرد.

ذرات رنگ بواسطه ی یک الکترون با بار مثبت درون نازل اسپری، شارژ میشود. از آنجایی که این ذرات همگی دارای بار مثبت هستند، یکدیگر را دفع میکنند. سپس از هم جدا شده و نهایتا غبار ریز ایجاد مینماید. این غبار به صورت یکنواخت روی سطح را پوشش خواهد داد. همچنین یک اثر مغناطیسی وجود دارد.

رنگ پودری دوام بیشتری دارد؟

بار الکترواستاتیک بین ذرات رنگ با بار منفی و سطح بار مثبت محصول شما پیوندهای یونی بین این دو ماده ایجاد می کند. پیوندهای یونی یکی از قوی ترین پیوندهای شیمیایی است که رنگ آمیزی الکترواستاتیکی را به یکی از بادوام ترین تکنیک های تکمیل صنعتی تبدیل می کند.

آیا رنگ الکترواستاتیک- رنگ پودری ایمن است؟

اجرای ضعیف رنگ آمیزی الکترواستاتیک میتواند منجر به خطرات ایمنی و کاهش راندمان انتقال شود. برای ایمنی اپراتور، ضروری است،که تمام قسمت های کلیدی در فرآیند رنگ آمیزی الکترواستاتیک به درستی زمین شوند. کار با الکتریسیته، مانند رنگ آمیزی الکترواستاتیک، همیشه دارای یک خطر ایمنی است.